Экономика промышленности, 4(64), 2013 год


Авторы: Жихор О.Б., Нескородєва І.І.
Функціональні та класифікаційні аспекти фондових індексів
Файл:
Автор: Вишневский В.П., Лепа Р.Н., Половян А.В., Прокопенко Р.В., Чекина В.Д.
Моделирование финансово-экономического развития области: опыт проектирования и реализации крупномасштабной информационно-аналитической системы (продолжение статьи, первая часть – в журнале "Економіка промисловості". 3(63) 2013.)
Файл:
Автор: Гусєва М.О., Шевчук О.І., Попадинець Н.М.
Оцінка регіональних особливостей товарообігу України з ЄС у контексті розвитку її промислового сектору
Файл:
Автор: Горячева К.О
Економічна сутність сталого роз­витку промисловості України
Файл:
Авторы: Гурнак А.В
Анализ налогового бремени в контексте различных налоговых популяций
Файл:
Автор: Болотская Д.В
Опыт формирования систем пенсионного обеспечения в ведущих странах мира
Файл:
Автор: Подлужна Н.О
Взаємозв’язок категорій «інтелектуальний капітал» та «знання»
Файл:
Авторы: Харченко В.А
Сутність системи управління розвитком промислового підприємства
Файл:
Автор: Бондаренко В.М., Кирлик Н.В.
Особливості інвестування у людський капітал на машинобу­дівних підприємствах
Файл:
Автор: Захарова О.В., Городничук Н.В.
Обґрунтування наукових принципів забезпечення якості профе­сій­ного розвитку персоналу промислового під­приємства
Файл:
Автор: Мороз О.С.
Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: проблеми та шляхи вирішення
Файл:
Авторы: Надрага В.І.
Соціальні ризики модернізації містоутворюючих галузей економіки (на прикладі підприємств вугільної галузі)
Файл:
Авторы: Фоменко Г.Г.
Джерела фінансування витрат підприємства на соціальний захист працівників
Файл:
Авторы: Петренко О.Д., Петренко О.О.
Математичні моделі цінової конкуренції залізничної та промислових монополій
Файл:
Автор: Вишневська О.А.
Інформаційна складова джерел статистичної інформації для потреб соці­альної політики в сучасних умовах
Файл:
Автор: Гуменюк Ю.П
Освітньо-науковий потенціал України в аспекті міжнародного руху людського капіталу
Файл:
Авторы: Борисенко Т.М.
Регіональні аспекти забезпечення гідного рівня життя населення України
Файл: