Журнал «Экономика промышленности», №3(63), 2013 год


Авторы: Вишневский В.П., Лепа Р.Н., Половян А.В., Прокопенко Р.В., Чекина В.Д.
Моделирование финансово-экономического развития области: опыт проектирования и реализации крупномасштабной информационно-аналитической системы
Файл:
Автор: Гаркушенко О.Н.
Состояние и перспективы применения экологических налогов в Украине
Файл:
Автор: Панасенко А.А.
Характеристика экономических отношений на финансовом рынке Украины
Файл:
Автор: Гріневська С.М.
Теоретико-методологічні засади саморозвитку регіону як потенціалу сталого розвитку
Файл:
Авторы: Кравченко О.А.
Будущее железнодорожного транспорта Украины как отражение тенденций его развития
Файл:
Автор: Саломатіна Л.М., Передерій С.Л.
Організаційно-економічне забезпечення розвитку електронної промисловості
Файл:
Автор: Єлецьких С.Я.
Дослідження сутності та складових фінансового механізму стійкого розвитку промислового підприємства
Файл:
Авторы: Амоша А.И., Радченко В.В., Зинченко С.А., Юшков Е.А.
Теоретическое обоснование экономической эффективности процесса поточных скоростных технологий бурения
Файл:
Автор: Калиниченко М.П.
Гармонізація економічних інтересів у системі маркетингового управління промисловим підприємством
Файл:
Автор: Брюховецкая Н.Е., Егиазарова К.Ю.
Кооперация крупного и малого бизнеса как способ оптимизации деятельности крупных предприятий
Файл:
Автор: Нікіфорова В.А.
Про деякі наслідки підписання Угоди про асоціацію з ЄС для металургії України
Файл:
Авторы: Гришко Н.В., Любич Б.Б.
Оцінювання результативності оперативного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Файл:
Авторы: Гапоненко С.О.
Основні засади і напрями інноваційного розвитку підприємств сфери послуг
Файл:
Автор: Евдокимов Ф.И., Бородина О.А.
Организационно-экономический механизм сопровождения инвестиционных проектов угольных шахт
Файл:
Автор: Антонюк В.П., Прогнімак О.Д., Кузнецова Д.В.
Оцінка взаємозв’язку людського розвитку та конкурентоспроможності на міжнародному рівні: рейтинговий аналіз
Файл:
Авторы: Макогон Ю.В.
Тенденции социального развития старопромышленных регионов
Файл:
Авторы: Галушко О.С.
Фінансові важелі реалізації принципу соціальної відповідальності бізнесу в гірничо-металургійній промисловості
Файл:
Автор:
Академічні слухання з проблем промислового розвитку 12 липня 2013 року
Файл: