Журнал Економiка промисловостi, №4(68), 2014


Завантажити номер журналу (PDF-формат)
Автори: Матюшин О.В., Вишневська О.М.
Монетарне стимулювання розвитку економіки США та його уроки для України

Файл:

Автор: Солдак М.О.
Інституційний потенціал промислових регіонів України
Файл:

Автор: Фірсов А.В.
Інституційні умови капіталізації підприємств інноваційно розвинених країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону
Файл:

Автори:
Лепа В.В., Грязєва М.С.
Концепція формування системи управління якістю на промислових підприємствах

Файл:

Автор:
Павлій А.С.
Аналіз економічної сутності землі як об'єкта оподаткування
Файл:
Автор:
Лазарева М.Г.
Фінансова модель системи управління динамічною стійкістю холдингу

Файл:

Автори: Васильєва Н.Ф., Кавура В.Л.
Машинобудування як матеріально-технічна основа неоіндустріальної економіки України

Файл:
Автор: Харченко В.А.
Механізм формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства

Файл:
Автор: Стариченко Л.Л.
Окремі положення із Мето¬дичних рекомендацій щодо розроблення Програми відновлення та модернізації вугільної промисловості, які було презентовано на засіданні Вченої ради ІЕП НАН України 29 жовтня 2014 р.

Файл:
Автор: Ляшенко О.Ф.
Відновлення шахт Донбасу в кон¬тексті реформування вугільної промисловості

Файл:

REFERENCES

Файл: