Журнал «Економіка промисловості», №1(65), 2014 рік


Завантажити номер журналу (PDF-формат)

Автор: Майбуров І.А., Леонтьєва Ю.В.
. Реалізація концепції податкових витрат у Російській Федерації: методологія оцінки ефектів і ефективності.

Файл:

Автор: Вишнєвский В.П., Чекіна В.Д.
Стратегічні напрями податкової політики України у сфері регулювання розвитку промисловості
Файл:

Автор:
Половян А.В., Казакова М.Г.
. Основні напрями формування державної стратегії сталого регіонального розвитку в Україні: реалії та перспективи

Файл:

Автор:
Мазур Ю.А.
. Оцінка інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України: еволюційний підхід
Файл:
Автор:
Соколовська О.В., Соколовський Д.Б.
Моделювання видатків бюджету Донецької області

Файл:

Авторы:
Гурнак О.В.
Оподаткування та економічне зростання: еволюційний підхід

Файл:

Автор: Кравченко О.О.
Забезпечення фінансової стійкості залізничного транспорту України

Файл:

Автор:
Шемякіна Н.В., Горинєнко А.С.
Удосконалення практики фінансового забезпечення промислового розвитку

Файл:

Автор:
Матюшин О.В., Шкаєва Т.І.
Удосконалення управління кредитними ризиками банку на основі регулювання їх галузевої концентрації

Файл:

Автор: Гаркушенко О.Н.
. Регулювання утворення та поводження із твердими побутовими відходами: орієнтири та пріоритети

Файл:

Автор: Шевцова А.З.
. Організована синергія як імпера­тив інтеграційних стратегій (на прикладі росій­сь­ких хімічних та нафтохімічних холдингів)
Файл:

Автор: Могилова А.Ю.
Управління виробничим капіталом підприємств коньячної галузі України

Файл:

Автор: Касьянова Н.В., Касьянов А.В.
Діагностика економічної безпеки промислового підприємства
Файл: