Журнал «Економика Промисловості» №42 2008 год
Каталог с PDF-файлами : /mag/2008/vip_03_42
Концепція активізації підприємницької діяльності промислових підприємств
Автор: В.М. Гриньова,І.А. Дмитрієв .
Файл: PDF.

Оцінка ділової активності торговельних підприємств на фондовому ринку
Автор: Т.Д. Косова,В.І. Славінський .
Файл: PDF.

Стан, проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України
Автор: Н.С. Бєдіна .
Файл: PDF.

Державний фінансовий контроль бюджетних установ в Україні
Автор: Л.Є. Клець .
Файл: PDF.

Методичні особливості сутності, поняття і характерних рис туристичного підприємства
Автор: Р.І. Балашова .
Файл: PDF.

Судьба украинского угля на фоне мировых тенденций
Автор: В.И. Логвиненко ,В.Г. Гринев .
Файл: PDF.

Тенденції ефективності міжгалузевого розподілу ефекту в української промисловості
Автор: Л.О. Збаразська,О.О. Чебанов .
Файл: PDF.

Особенности построения различных систем бюджетирования и их применимость в украинских условиях
Автор: А.М. Ткаченко ,М.В. Телин .
Файл: PDF.

Характеристика регионального кластера как сложной системы
Автор: О.С. Ковалевская .
Файл: PDF.

Максимизация рыночной стоимости украинских предприятий как эффективный инструмент управления бизнесом
Автор: А.С. Шатская .
Файл: PDF.

Перспектива вхождения Украины в онлайновый электронный бизнес
Автор: Л.С. Винарик,Н.Ф. Васильева .
Файл: PDF.

Вопросы стратегического развития инвестиционной деятельности на промышленных предприятиях
Автор: А.И. Землянкин,Г.В. Моисеев .
Файл: PDF.

Ефективність використання марочного капіталу
Автор: О.В. Кендюхов .
Файл: PDF.

Концепция формирования организационно-экономического механизма управления предприятиями ЖКХ
Автор: Л.Н. Бражникова .
Файл: PDF.

Утворення та перазподіл доходів у сфері гірничо-збагачувального виробництва
Автор: І.Є. Лозинський .
Файл: PDF.

Раціональна реконструкція змісту терміна "діагностика" в економіці
Автор: Н.Є. Скрипник .
Файл: PDF.

Кадрове забезпечення представництва інтересів держави при розпорядженні державними корпоративними правами в акціонерних товариствах
Автор: А.М. Куркін .
Файл: PDF.

Роль финансовой системы в обеспечении экономического роста
Автор: А.В. Матюшин .
Файл: PDF.

Оцінка ефекту від реалізації проектів спільного впровадження
Автор: І.О. Александров,О.В. Логачова .
Файл: PDF.

Визначення мотивів до праці виробничого персоналу на машинобудівних підприємствах м.Харкова
Автор: Н.А. Міцкевич .
Файл: PDF.

Социально-экономические проблемы и тенденции развитмя экономики региона в России в условиях рыночной реформы (на примере Челябинской области)
Автор: И.Г. Андреева,К.В. Павлов,В.И. Ляшенко .
Файл: PDF.

Налоговая система - для будущих финансистов
Автор: В.П. Вишневский .
Файл: PDF.

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми соціально-економічного розвитку промисловості в сучасних умовах"
Автор: .
Файл: PDF.

Аннотации
Автор: .
Файл: PDF.

© Все права защищены .