Журнал «Економика Промисловості» №35 2006 год
Каталог с PDF-файлами : /mag/2006/vip_04_35
Світовий паливно-енергетичний комплекс: сучасний стан та тенденції розвитку
Автор: А.И.Амоша,Є.Є. Гарковенко .
Файл: PDF.

Интеллектуальный потенциал в основе сенсационных стратегий
Автор: В.А.Ткаченко.
Файл: PDF.

Концептуальные подходы к проблеме демократизации отношений собственности как к базе социально-экономического развития Украины
Автор: В.Н.Беленцов.
Файл: PDF.

Пізнавальна та економічна цінність фольклорного туризму України
Автор: Ю.П.Гуменюк,Г.П.Гоголь.
Файл: PDF.

Модернізація професійної траєкторії освіти як передумова промислового зростання
Автор: М.І.Долішній,В.І.Куценко.
Файл: PDF.

Методика економічної оцінки потенціалу факторів трансформації промислових територіальних систем
Автор: В.І.Захарченко.
Файл: PDF.

Організація економічних взаємовідносин вуглевидобувних підприємств із недержавними інвесторами, що залучаються до розробки вугільних родовищ
Автор: А.І.Кабанов,Л.Л.Стариченко,В.В.Цикарева .
Файл: PDF.

Оценка тенденций развития промышленного производства харьковского региона
Автор: А.Н.Золотарев.
Файл: PDF.

Модель развития проблемных ситуаций на предприятии без учета управляющих воздействий (
Автор: Р.Н.Лепа.
Файл: PDF.

Класифікація фінансового стану на основі методів багатомірного статистичного аналізу
Автор: О.К.Єлісєєва,Т.В.Решетняк.
Файл: PDF.

Аналіз розходжень у позиціонуванні методом побудови карт об’єднаних просторів
Автор: А.О.Длігач.
Файл: PDF.

Загальновиробничі витрати: моделювання поведінки витрат на основі кореляційно-регресійного аналізу
Автор: Т.О.Мокроусова,І.М.Парасій-Вергуненко.
Файл: PDF.

Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у бредингу
Автор: С.М.Димитрова.
Файл: PDF.

Классификационные основы формирования инвестиций
Автор: Ю.В.Дегтярева.
Файл: PDF.

Об уровне инвестиций в угольную отрасль
Автор: И.И.Павленко.
Файл: PDF.

Удосконалення статистичної звітності підприємств України щодо розробки енергетичних балансів
Автор: Б.І.,Адамов,Л.М.Рассуждай.
Файл: PDF.

Критериальная база оценки использования энергетических ресурсов в производстве
Автор: Д.К.Турченко.
Файл: PDF.

Человеческий фактор управления предприятием
Автор: В.В.Хачванкян.
Файл: PDF.

Метдика разработки корпоративного пенсионного обеспечения на предприятии
Автор: А.Р.Светлова.
Файл: PDF.

Оцінка ефективності реалізації багатоцільового стратегічного плану на підприємстві
Автор: Л.М.Варава.
Файл: PDF.

Лізінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
Автор: О.А.Жамойда.
Файл: PDF.

Рефлексивное управление механизмами формирования спроса на продукцию промышленных предприятий
Автор: Е.Л.Петрачкова.
Файл: PDF.

Системный метод описания качества промышленного предприятия
Автор: Е.Н.Горчакова.
Файл: PDF.

Шляхи вдосконалення механізму формування обов'язкових резервів комерційних банків
Автор: І.В.Анненков.
Файл: PDF.

Формирование и функционирование механизма хозяйствования предприятий трансформационной экономики
Автор: И.П.Булеев,Д.Н.Прокопенко.
Файл: PDF.

До 80-річчя академіка національної академії наук України Анатолія Андрійовича Чухна
.
Файл: PDF.

Аннотации
Автор: .
Файл: PDF.

© Все права защищены .