Журнал «Економика Промисловості» №34 2006 год
Каталог с PDF-файлами : /mag/2006/vip_03_34
Организационные и методологические предпосылки трансфера энерго- и ресурсосберегающих технологий в центральном районе Донбасса
Автор: В.П.Шевченко,А.И.Амоша,Ю.А.Пивень,Р.М.Ткаченко .
Файл: PDF.

Ознаки системної кризи:порівняльний аналіз економіки і фонодового ринку Південної Кореї та України
Автор: О.П.Корнійчук.
Файл: PDF.

Об особенностях продвижения єкономик Украині и России в ВТО
Автор: Е.В.Кулиш,В.А.Телюк.
Файл: PDF.

Актуальные вопросы формирования и развития рекриационного потенциала Украины
Автор: Л.Н.Саломатина.
Файл: PDF.

Управление экономикой с учетом оценки воспроизводственных диспропорций
Автор: К.В.Павлов .
Файл: PDF.

Направления совершенствования методологии формирования туристичечких предприятий
Автор: В.Ф.Данильчук.
Файл: PDF.

Местная экономика:особенности анализа состояния системы и разработки концепсии устойчивого развития
Автор: В.М.Лысов,А.А.Мелихов,Т.А.Костыркина.
Файл: PDF.

Визначення факторів і резервів підвищення ефективності у промисловості
Автор: А.Г.Гончарук.
Файл: PDF.

Об актуальных проблемах развития науки и техники в угольной отрасли Украины
Автор: Э.С.Саратикянц,Я.С.Давлианидзе.
Файл: PDF.

Шахтный менеджмент в сфере безопасности и экологии
Автор: Ю.З.Драчук.
Файл: PDF.

Ризики, які виникають при використанні інформаційних систем: сутність, види і особливості оцінювання
Автор: Н.Г.Георгіаді.
Файл: PDF.

Економіко-математичне моделювання розвитку залізничного транспорту України
Автор: О.А.Шумейко.
Файл: PDF.

Влияние качества управленческих решений на эффективность функционирования предприятия
Автор: Р.Н.Лепа.
Файл: PDF.

Совершенствование элементов информационного обеспечения технического контроля на примере компонента"Фиксация"
Автор: А.И.Момот,Е.Н.Горчакова.
Файл: PDF.

Роль малозатратной модернизации в продлении ресурса оборудования предприятий водохозяйственного комплекса
Автор: А.И.Васильев,В.В.Соловей.
Файл: PDF.

Удосконалення управління оборотними активами підприємства на підставі використання економіко-математичних моделей
Автор: Т.К.Хрімлі,А.А.Боженко.
Файл: PDF.

Організаційно-логістична модель як науково-методична основа організації передпроектної підготовки будівництва
Автор: О.Ю.Чертков.
Файл: PDF.

Аналіз та оцінювання факторів,яки впливають на рівень іноваційного розвитку підприємств
Автор: О.В.Князь.
Файл: PDF.

Аналіз доцільності практичної реалізації інвестиційного проекту
Автор: В.А.Кучер.
Файл: PDF.

Економічні розрахунки, що використовуються у контролінгу інвестиційних проектів
Автор: А.М.Ткаченко.
Файл: PDF.

Инновационная стратегическая ориентация деятельности региональных университетов
Автор: Т.Ф.Бережная.
Файл: PDF.

Особливості реструктуризації підприємств із державною часткою власності
Автор: Н.О.Пономаренко,М.Ю. Шилова.
Файл: PDF.

Тенденции изменения горных работ в пространстве
Автор: И.И.Павленко.
Файл: PDF.

Методологічні підходи до рішення задач ресурсосбереження і ресурсовіддачі у будівництві
Автор: С.Л.Оліферук.
Файл: PDF.

Оцінка позиціонування підприємств на автомобільному ринку
Автор: О.В.Веримейчик.
Файл: PDF.

Станоаление парадигмы стратегического управления потенциалом предприятия
Автор: И.П.Отенко.
Файл: PDF.

Прогноз динаміки показників логістичної діяльності вугільного підприємства
Автор: Н.Й.Коніщева,Н.В.Трушкіна.
Файл: PDF.

Оценка финансовых методов использования капитала
Автор: Е.В.Левина,В.А.Михальская,В.В.Кравченко.
Файл: PDF.

Совершенствование финансового управления потоковыми процессами металлургического предприятия(на примере ММК им.Ильича)
Автор: О.Е.Лактионова,С.В.Матвеева,М.Н.Мальцев.
Файл: PDF.

Узгодження напрямів реформи адміністративно-териториального устрою та міжбюджетних відносин
Автор: М.П.Толопіло.
Файл: PDF.

Аналіз і напрями удосконалення регіональної політики зайнятості молоді
Автор: О.В.Абашина.
Файл: PDF.

Концептуальні та методологічні аспекти вимірювання гідної праці
Автор: І.В.Калачова.
Файл: PDF.

Социальная ответственность бизнеса как фактор стабильности общества
Автор: Е.В.Воловодова,Е.Д.Прогнимак,А.В.Ищенко.
Файл: PDF.

Анотации
Автор:
Файл: PDF.

© Все права защищены .