Журнал «Економика Промисловості» №32 2006 год
Каталог с PDF-файлами : /mag/2006/vip_01_32
Моделирование задачи совершенствования организационной структуры управления предприятием
Автор: А.Э.Воронкова,Н.Г.Калюжная.
Файл: PDF.

Безпека людського розвитку та умови її реалізації в Україні
Автор: Н.В.Стежко.
Файл: PDF.

Чинники та резерви зростання економічної ефективності(продуктивності)
Автор: С.В.Бурлуцька.
Файл: PDF.

Духовно-экологические аспекты формирования социальной и экономической сферы гражданского общества
Автор: А.В.Стоян.
Файл: PDF.

Экономика финансово-промышленных групп
Автор: П.В.Лобанов.
Файл: PDF.

Ризики реформування житлово-комунальної сфери України
Автор: Я.В. Остафійчук.
Файл: PDF.

Регулювання регіонального розвитку в Україні
Автор: О.І.Амоша,В.П.Вишневський,А.І.Землянкін,Л.М.Кузьменко,Ю.В.Макогон,Л.Г.Червова,М.Г.Чумаченко.
Файл: PDF.

Классификация и содержание основных этапов организации оперативного планирования и управления производством
Автор: Н.Д.Прокопенко,С.Е.Иванов.
Файл: PDF.

Особливості оцінки економічної ефективності бізнес-планів технічного переоснащення вуглевидобувних підприємств за кошти державної підтримки
Автор: Л.Л.Стариченко,В.В.Цикарева.
Файл: PDF.

Использование кластерного подхода при формировании промышленной политики
Автор: Н.Н.Меркулов.
Файл: PDF.

Матричная система планирования трудоемкости и ритмичности промышленного производства
Автор: Л.В.Передерий.
Файл: PDF.

Управління вартістю наукоємкої продукції
Автор: Ф.Є.Євдокімов,Г.А.Какуніна.
Файл: PDF.

Модель оценки конкурентоспособности предприятий туристического бизнеса с использованием рефлексивного подхода
Автор: Р.Н.Лепа,А.А.Гарадинарова.
Файл: PDF.

Оцінка впливу інноваційної активності промислових підприємств на соціально-економічний розвиток регіонів України
Автор: Л.І.Федулова.
Файл: PDF.

Технологический аспект инноваций на угольных шахтах
Автор: И.К.Сапицкая.
Файл: PDF.

Модель стоимостной оценки эффективности управления акционерной собственностью
Автор: Л.И.Тараш.
Файл: PDF.

Себестоимость в оценке экономической эффективности убыточных угольных шахт Украины
Автор: И.И.Павленко.
Файл: PDF.

Организационно-экономический механизм управления производительностью труда персонала предприятий
Автор: И.А.Попова.
Файл: PDF.

Діагностика окремих елементів виробнично-господарської діяльності на прикладі ЗАЄС
Автор: А.Г.Семенов.
Файл: PDF.

К вопросу о выдаче кредита определенной категории покупателей
Автор: Л.М.Солодовник,Н.А.Черненко.
Файл: PDF.

Концепція та онтологія предметної області управління інтеграційним розвитком підприємства
Автор: Ю.Б.Іванов,А.А.Пилипенко.
Файл: PDF.

Направления совершенствования управления финансовой деятельностью промышленных предприятий
Автор: Ф.Е.Поклонский.
Файл: PDF.

Роль труда в условиях перехода к рыночным методам хозяйствования
Автор: Л.М.Тарасенко.
Файл: PDF.

Ефективність використання нагромадженого основного капіталу Донецького регіону
Автор: В.А.Кравченко.
Файл: PDF.

Аннотации
Автор: .
Файл: PDF.

© Все права защищены .